© 2020 Lukáš Pavlíček 

  • vyhledávaná osobnost českých hobojistů

  • umělecký vedoucí Tria Českého rozhlasu

  • člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu